TENGA 2 ĐẦU, GIÁ ORDER RE NHẤT LUÔN: 500K, MÀ CHỈ PHẢI ĐỢI 2 TUẦN THÔI!!!!

TENGA 2 ĐẦU, GIÁ ORDER RE NHẤT LUÔN: 500K, MÀ CHỈ PHẢI ĐỢI 2 TUẦN THÔI!!!!

Chi tiết Deal: https://www.facebook.com/groups/SmartVozer/posts/3193272747562695