Phản hồi sau khi sử dụng để nhận ưu đãi

Bước 1:

Post vài dòng phản hồi hay review lên Group Những Người Đàn Ông Thông Minh

* Sản phẩm sinh lý có thể phản hồi qua inbox với Nguyễn Hữu Quân

Bước 2. Nhận mã giảm giá 50% cho lần mua sau.

Tag Nguyễn Hữu Quân vào bài post hoặc inbox sau khi phản hồi để nhận ưu đãi.